10 december – schrijfmarathon Amnesty InternationaL

SLIEDRECHT – Op de Dag van de Mensenrechten, houdt Amnesty International weer een Schrijfmarathon. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Ook in Sliedrecht kunnen deze dinsdag tussen 14.00 en 20.00 uur brieven geschreven worden in de Wereldwinkel aan de Van Goghstraat 87.

Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty. Miljoenen zijn er geschreven. Ze vroegen met succes om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Ze gaven hoop aan mensenrechtenactivisten.

Ze drongen aan op het terugdringen van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze bewezen dat ‘gewone’ burgers zich met succes kunnen verenigen tegen onrecht. 

Tal van uitnodigingen zijn verstuurd aan kerken, ondernemers, organisaties e.a. maar ook de inwoners van Sliedrecht worden van harte uitgenodigd om langs te komen.