8 juli – scheepswrakken bergen of baggeren

SLIEDRECHT – Zolang er gevaren wordt, vergaan schepen. Door stormen, aanvaringen, oorlogsgeweld of menselijk falen. De zeebodem ligt vol met scheepswrakken. Vaak liggen de wrakken op grote diepte waardoor ze geen hinder vormen. Maar het komt ook voor dat een scheepswrak weggehaald moet worden omdat het in een druk bevaren route ligt.

Het Nationaal Baggermuseum toont nu zes scheepsrampen, uiteenlopend van aard. Alle zes verschillend en uitdagend qua reddingsacties en bergingswerkzaamheden. 

De nieuwe tentoonstelling laat zien met wel vakmanschap de bergingswerkzaamheden met succes zijn uitgevoerd.

Het Nationaal Baggermuseum is open van woensdag tot en met zaterdag van 13:30 tot 17:00 uur. Kijk op www.baggermuseum.nl voor meer bijzonderheden.