Aanpak wateroverlast

H’VELD-G’DAM – In de nacht van 30 op 31 augustus ontstond er wateroverlast bij tientallen huishoudens
na extreme regenval. Het Waterschap Rivierenland heeft de gemeente bezocht omdat daar gebieden zijn
die extreem zijn getroffen door de piekbuien.

Men wil versnelde keuzes maken rond de te nemen maatregelen. Daarom heeft men een duurzame aanpak
van het probleem voor ogen. Voor de gebieden Nieuweweg en Boven-Hardinxveld is nog uitvoeriger onderzoek nodig.

Op korte termijn wordt een hernieuwd plan van aanpak opgeleverd.
Bewonersverenigingen worden hierbij uitvoerig betrokken.