Aanpassing wegmarkering op diverse locaties

H’VELD – G’DAM – Komende weken wordt de wegmarkering op diverse locaties aangepast. Voornamelijk bij rotondes. De werkzaamheden zijn grotendeels tussen 21.00 en 6.00 uur. Er kan tijdelijk enige hinder ontstaan op de locatie van de werkzaamheden.

Verkeersregelaars begeleiden de werkzaamheden en die proberen verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen.