Advies samenwerking Drechtsteden

H’VELD-G’DAM – Het college van Burgemeesters en Wethouders
van de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de raad geadviseerd
om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

Als de raad dit voorstel overneemt, kan de gemeente de service aan
de inwoners, nu en in de toekomst, zo optimaal mogelijk blijven faciliteren
en blijft de gemeente zelfstandig

Op 23 juni licht het college het voorstel toe aan de gemeenteraad,
presenteert BMC het definitieve onderzoeksrapport en geeft Deloitte
een toelichting op zijn bevindingen. 2 juli komt de raad bijeen om over
het voorstel te debatteren. Op 9 juli wordt het debat hervat en neemt
de raad een besluit. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, vinden plaats
in de raadszaal van het gemeentehuis en starten om 19:30 uur.