feb 08 2019

Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid geborgd in sterke coöperatie

REGIO – De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) en het Erasmus MC (Rotterdam) vormen vanaf nu een zogeheten coöperatie. “Met deze nieuwe samenwerkingsvorm blijven de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in de regio het best gegarandeerd”, zegt directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst.

Patiënten van de drie zorginstellingen gaan dan ook niet direct iets merken van de nieuwe situatie. Maar met name voor de Ambulancedienst is er een groot voordeel mee gemoeid: zij is als gevolg van deze stap voor de wet een ‘Zorginstelling’ geworden.

Tot voor kort was de Ambulancedienst onderdeel van een zogeheten ‘Gemeenschappelijke Regeling’ van zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. “De status van Zorginstelling is een vereiste om te kunnen meedingen wanneer het Rijk in 2021 opnieuw de vergunningen verdeelt om ambulancezorg te mogen verlenen”, legt Janssen uit. “Natuurlijk willen wij dit in onze regio graag blijven doen. Ik acht onze kansen daarvoor heel groot, want wij kunnen bogen op grote ervaring met jaarlijks ruim 40.000 inzetten, hoge kwaliteit, kundige mensen, moderne middelen en stevige worteling in ons werkgebied. Maar er zullen straks ook commerciële en wellicht buitenlandse partijen inschrijven om de ambulancezorg over te nemen. Om die concurrentie het hoofd te bieden, was een andere organisatiestructuur voor ons noodzakelijk. We zijn blij dat dit tijdig geregeld is.”

Maar de coöperatie heeft nog legio andere voordelen, schetst Janssen. “Deze samenwerking geeft een forse kwaliteitsimpuls. De gemeenteraden zijn zeer positief over de samenwerkingsvorm, die burgers in de regio ten goede zal komen. 

De directeuren van de oprichters van de coöperatie hebben vertrouwen in de toekomst; op de foto v.l.n.r. Karel van Hengel (directeur Dienst Gezondheid & Jeugd), Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter Erasmus MC), Hans Janssen (directeur Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid) en Peter van der Meer (bestuursvoorzitter Albert Schweitzer ziekenhuis). Foto: Frederike Slieker