mei 10 2015

Bedrijventerreinen behalen keurmerk

KVO
H’VELD-G’DAM – Op vrijdag 8 mei ontvingen de ondernemers op
de bedrijventerreinen voor de 6e maal het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Aart Vliegenthart ontving het keurmerk
namens de ondernemers
uit handen van Robert de Koning
van Midden en Klein Bedrijf Nederland (MKB)

Wethouder Benhard van Houwelingen vertegenwoordigde de gemeente.
Teus Boerman, Chris Tol en Aart Vliegenthart waren aanwezig namens
Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam (SBBHG).
Ook vertegenwoordigers van politie, brandweer en Alert Security
waren bij de uitreiking. Zij waren allen trots op het bereikte resultaat.