Beleid coronamaatregelen wringt, naleving vooralsnog hoog

De naleving van de coronamaatregelen, zoals de avondklok, thuiswerken en het vermijden van drukte, is nog steeds hoog. Het draagvlak voor de bezoekersregel is met de inperking van 2 naar 1 persoon wel fors gedaald. Dit gaat gepaard met een verdere afname in het sociaal en mentaal welbevinden. De ondervraagde mensen hebben behoefte aan een heldere koers en eerlijkere verdeling van de lasten van de pandemie.

Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. Uitgebreid bericht op de website van RIVM.