Bestuur Vriendenfonds ASz op zoek naar geld voor mooie dingen

REGIO – Het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een nieuw, daadkrachtig bestuur. Het vijfkoppige team zet de schouders onder het werven van de broodnodige financiering van patiëntenwelzijn en wetenschappelijk onderzoek.

Initiatieven om het ziekenhuis tot een gastvrijer en comfortabeler plek te maken, kunnen meestal niet uit het reguliere zorgbudget worden betaald. Daar springt dan het Vriendenfonds bij, met middelen die afkomstig zijn van donateurs, bedrijven, serviceclubs en evenementen.

Iedere particulier kan donateur worden en elke onderneming kan ‘bedrijfsvriend’ worden. Meer informatie hierover is te vinden op www.aszvrienden.nl. Ook eenmalige schenkingen zijn welkom, van heel klein tot heel groot.

De nieuwe bestuursleden, die geen vergoeding krijgen voor hun inzet, komen allemaal uit de regio, hebben affiniteit met het ziekenhuis en weten veelal uit eigen ervaring hoe belangrijk een gastvrije ontvangst en comfortabele omgeving zijn in de zorg.