College presenteert begroting 2016

SLIEDRECHT – Donderdag 8 oktober presenteerde het Sliedrechtse college van B&W de begroting
voor het jaar 2016. De verwachting is dat de inkomsten voor de gemeente iets groter zullen zijn
dan de uitgaven, waarmee onder de streep een positief saldo ontstaat. Inwoners van Sliedrecht
zijn aan woonlasten in 2016 gemiddeld iets goedkoper uit. Dit komt vooral door een daling
van de afvalstoffenheffing.

Veel plannen die in 2015 zijn opgesteld, bijvoorbeeld rond een aantal grote projecten, worden
in 2016 uitgevoerd. De inwoners gaan zien dat we met elkaar Sliedrecht mooier maken en vooruit
brengen. De begroting voor 2016 laat zien dat de financiële positie van de gemeente Sliedrecht
onverminderd goed blijft.

Naast een positief saldo van ruim 46.000 euro in 2016 is de verwachting dat ook op langere termijn
(in 2019) er onder de streep een positief saldo overblijft. Daarvoor is voor volgend jaar wel 750.000 euro
aan extra opbrengsten en bezuinigingen ingeboekt. Hierover zijn voor de zomer in de Kadernota
al afspraken met de gemeenteraad gemaakt.

Wethouder Hans Tanis: “Dit is nodig om onze plannen te kunnen realiseren en financieel gezond
te blijven. We staan er financieel goed voor en het is mijn taak dat zo te houden. Daar blijf ik me voor inzetten.”