feb 11 2019

Cursus ‘De zorg de baas’ voor mantelzorgers

H’VELD-G’DAM – Voor mantelzorgers uit H’veld-G’dam start in maart de cursus ‘De zorg de baas’. Zorgen voor een ander kan voldoening geven, maar vraagt ook veel tijd en energie. De kans om overbelast te raken is groot.

De cursus is voor mensen die voor een partner, kind (of ander familielid), vriend of vriendin zorgen. Er is bijvoorbeeld sprake van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische aandoening. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan onderwerpen zoals: evenwicht tussen draagkracht en draaglast, hoe leer ik ontspannen, hoe kan ik minder piekeren, omgaan met reacties van de omgeving en de rol van het netwerk.

(H)erkenning van uw situatie en met anderen praten, kan het gevoel van steun vergroten. 

De cursus telt zeven bijeenkomsten van 13.30 tot 15.30 uur op maandagmiddagen 25 maart, 8 april, 6, 13 en 20 mei, 3 juni en 15 juli. Er kunnen maximaal twaalf personen deelnemen. De cursus wordt verzorgd door twee consulenten van MEE Plus Mantelzorg. De cursus wordt verzorgd bij Servanda. Behalve éénmalig 15 euro voor cursusmateriaal zijn er geen kosten verbonden aan de cursus. Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Mantelzorg, Tel. 0181-333507, of via servicebureau@meeplus.nl