jun 13 2015

Drechtwerk werkt aan toekomst sociale werkvoorziening

DORDRECHT – Na de invoering van de Participatiewet is er sinds 1 januari 2015
geen nieuwe instroom meer mogelijk van medewerkers in de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW)

Drechtwerk heeft de zorg gehouden voor de medewerkers die vóór
1 januari 2015 al in dienst waren. Het Algemeen Bestuur heeft in 2014 opdracht
gegeven om het bedrijf om te vormen tot een nieuwe bedrijfsvorm, waardoor
de huidige medewerkers hun werk kunnen houden en andere mensen met
een beperking de nodige ondersteuning kunnen krijgen

Als alles volgens planning verloopt, hebben alle onderdelen van Drechtwerk
medio 2016 een nieuwe plek gekregen.