Enquête Parallelweg en de wensen voor de Nijverwaard

SLIEDRECHT – De huidige Parallelweg is een belangrijke verkeersader voor het hele dorp Sliedrecht. Groot onderhoud aan de Parallelweg is nodig om de hoeveelheid verkeer nu en in de toekomst goed te kunnen verwerken.

De gemeente wil graag van alle ondernemers uit de Nijverwaard, als dagelijks gebruikers van de Parallelweg, horen wat er speelt op de Parallelweg en welke wensen ondernemers hebben. De uitkomsten van deze enquête gebruikt de gemeente voor het maken van een schetsontwerp voor de herinrichting van de Parallelweg.

De inrichting van de Parallelweg hangt uiteraard ook samen met hoe de Nijverwaard zich in de toekomst verder ontwikkelt als bedrijventerrein en woonboulevard. De gemeente is dus ook benieuwd naar wat er speelt op de Nijverwaard en wat de wensen voor de Nijverwaard zijn.

Kijk op www.sliedrecht.nl/ sliedrecht-onderneemt om de enquête in te vullen.