Geen bodem- en grondwaterverontreiniging bij volkstuincomplex

H’VELD – G’DAM – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een verkennend milieukundig bodemonderzoek uit laten voeren bij het volkstuincomplex ‘ De Moeshof’ . Uit het onderzoek blijkt dat er weinig tot geen risico is voor de volksgezondheid.

De aanleiding van dit onderzoek is een mogelijke bodem- en grondwaterverontreiniging met PFOA en GenX op deze locatie. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen of er sprake is van enig risico voor de volksgezondheid.

Zowel in de bodem als in het grondwater is een kleine hoeveelheid van de stof PFOA aanwezig, maar dit ligt ruim beneden de risicowaarden voor wonen met een moestuin. De stof GenX is zowel in de bodem als in het grondwater niet aangetroffen. Het onderzoek is uitgevoerd door Lievense Milieu B.V..

Bron: website gemeente Hardinxveld-Giessendam