nov 08 2018

Gemeente gunt Optisport exploitatie zwembad De Lockhorst

SLIEDRECHT – Optisport is ook de komende vijf jaar de exploitant van zwembad De Lockhorst. Dat is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure, waarbij is gekeken welke partij de beste plannen had. Optisport Exploitaties B.V. kwam als beste uit de bus en heeft de opdracht voor de komende vijf jaar in de wacht gesleept met een optie tot verlenging van nog eens vijf jaar.

Optisport heeft in zijn inschrijving aangegeven op korte termijn fors te gaan investeren in de upgrading van het zwembad De Lockhorst.

Zo wordt bijvoorbeeld de glijbaan omgebouwd naar een interactieve glijbaan met LED-displays, verlichting en geluidseffecten en wordt er een scorebord met tijdregistratie aan toegevoegd. Ook zal worden geïnvesteerd in nieuwe beplantingen en decoratieve elementen, de geluidsinstallatie, een beamer en een verruiming van het activiteitenaanbod. Bovendien toonde Optisport de meeste ambitie om de bezoekersaantallen te laten groeien.