Giessendamse in Canon van Nederland

H’VELD – G’DAM – De Canon van Nederland is vernieuwd. Dit uit 2006 stammende medium, bedoeld voor het onderwijs en voor iedereen die is geïnteresseerd in de geschiedenis van ons land, moet van tijd tot tijd worden geactualiseerd.

Dat is half juni 2020 gebeurd, waarbij als oudste vermelding van de geschiedenis van Nederland, Trijntje, is opgenomen. Ooit woonde ze op een donk in wat nu de Giessendamse polder is en nu ligt haar reconstructie in Museum De Koperen Knop

Op de plek waar Trijntje destijds onder de aan te leggen rails is gevonden staat nu een gedenkteken. Vanuit Museum De Koperen Knop is er een wandeling uitgestippeld naar deze plek, dwars door de mooie Giessendamse polder. Het Betuwepaviljoen is op De Etage van het museum, waar nog meer informatie over de opgravingen van destijds te zien is.

Kijk voor meer gegevens op www.koperenknop.nl. In verband met de maatregelen tegen de coronabestrijding is reserveren aan te bevelen