Hartveilig Wonen van start in hele regio Zuid-Holland Zuid

Wethouder Piet Vat en ambulancedirecteur Hans Janssen (met AED): "Samen met burgers werken we aan de beste uitkomst voor patiënten."

Wethouder Piet Vat en ambulancedirecteur Hans Janssen (met AED): “Samen met burgers werken we aan de beste uitkomst voor patiënten.”

REGIO – ‘Burgerhulpverleners gaan jaarlijks tientallen levens redden’.
De hele regio Zuid-Holland Zuid wordt binnenkort ‘hartveilig’. In opdracht
van de zeventien gemeenten, gaat de organisatie Hartveilig Wonen
een netwerk opbouwen
van uiteindelijk zo’n 2400 vrijwilligers met kennis
van reanimatie. Zij kunnen onmiddellijk worden opgeroepen na een melding van een hartstilstand. 
“Deze burgerhulpverleners zijn vaak sneller ter
plaatse dan de ambulance”,
zegt bestuurder Piet Vat. “Zij redden
daarmee levens. We mogen er trots
op zijn dat we dit als complete
regio samen gaan organiseren.”
De werkwijze is officieel op 1 januari
van start gegaan. Het jaar 2016
zal in het teken staan van opbouwen.

Na een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal, om de patiënt
door middel van reanimatie de beste kansen te bieden om te overleven
zonder ernstige invaliditeit. “Maar de ambulance mag er volgens de wet
een kwartier over doen”, aldus Vat. Hij is als dagelijks bestuurder van
de Dienst Gezondheid & Jeugd verantwoordelijk voor ambulancezorg
en tevens zorgwethouder in de gemeente Molenwaard. “Het verschil
tussen die zes en vijftien minuten gaan we overbruggen met vrijwilligers.
Vooral in de landelijke gemeenten, waar de ambulance er doorgaans
langer over doet, gaan inwoners hiervan profiteren.”

Hartveilig Wonen functioneert in diverse andere regio’s in het land
al naar grote tevredenheid. Zodra de meldkamer een ambulance
alarmeert voor een reanimatie, gaat volautomatisch ook een signaal
naar Hartveilig Wonen. De dichtstbijzijnde vrijwilligers worden opgepiept.
Van degenen die terugmelden dat ze beschikbaar zijn, gaat één persoon
direct naar de patiënt voor beademing en hartmassage. Een ander krijgt
instructie om de dichtstbijzijnde AED (defibrillator) op te pikken en daarmee
naar het adres van de patiënt te gaan. In de regio Zuid-Holland Zuid zijn
er jaarlijks gemiddeld 250 reanimaties thuis en in het openbare domein.
Op dit moment overleeft 10 à 15 procent van deze patiënten.
Met de georganiseerde inzet van burgers kan dit percentage omhoog
naar 25 à 30 procent, blijkt uit ervaringen elders. Er kunnen in de regio
dus mogelijk dertig à veertig mensenlevens extra per jaar gered worden.
Vat: “In de kernen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk hebben wij met
een variant op dit systeem de afgelopen anderhalf jaar proefgedraaid.

In die tijd zijn inderdaad levens gered. Het werkt en de deelnemers
zijn enorm gemotiveerd. Het bevordert de saamhorigheid in kleinere dorpen.
Je bent er als vrijwilliger echt voor je medeburgers.”

Toch doen ook de grote gemeenten nu mee. Vat: “In bijvoorbeeld
Dordrecht en Zwijndrecht is een ambulance er meestal snel. De winst
van het systeem is het grootst voor de kleinere dorpskernen.
Maar de zeventien zorgwethouders hebben besloten om solidair te zijn:
als we het doen, dan met z’n allen. Dat is een prachtig signaal dat we er
ook als gemeenten voor elkaar zijn.” Door die brede deelname blijven
bovendien de kosten binnen de perken: het eerste jaar bedragen
deze 32 cent per inwoner, de daarop volgende jaren nog maar 13 cent
per inwoner per jaar. “Peanuts, in geen verhouding tot de waarde
van geredde levens”, zegt Vat.

Voor dit bedrag neemt Hartveilig Wonen alle praktische zaken uit handen:
werven van vrijwilligers, in kaart brengen en waar nodig bijplaatsen
van AED’s, training, techniek en nazorg. “AED’s die al aanwezig zijn
in bijvoorbeeld winkels, sporthallen of kerken gaan zo veel mogelijk
meedraaien in het systeem”, verduidelijkt Vat.
De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid heeft de belangstelling voor
Hartveilig Wonen de laatste jaren mede aangejaagd en is heel tevreden
met de brede deelname. Directeur Hans Janssen: “Wij willen de beste
uitkomst voor onze patiënten. Als wij nog onderweg zijn, is het geweldig
wanneer al hulp geboden wordt door mensen met kennis van zaken.
Wij nemen veel liever een reanimatie over, dan dat we na een kwartier
pas kunnen beginnen. Dan ziet het er namelijk meestal somber uit.
Maar daar waar een AED aanwezig is en iemand deze kan bedienen,
zit de patiënt soms alweer recht overeind wanneer wij aankomen.”
Om voldoende fijnmazige dekking te krijgen, moet minimaal een half
procent van de bevolking zich beschikbaar stellen als vrijwilliger.
Relatief zijn er meer mensen nodig in het landelijke gebied.
Belangstellenden kunnen zich per direct aanmelden via de website
www.hartveiligwonen.nl
Wie in het verleden deelnam aan het soortgelijke alarmeringssysteem
Hartslag NU, wordt verzocht zich actief in te schrijven bij Hartveilig Wonen.