HBO-opleidingen van de CHE in Dordrecht stap dichterbij

REGIO – Er is in de regio Dordrecht overtuigend behoefte aan de hbo-opleidingen Social Work, Verpleegkunde, en Leraar Basisonderwijs. Dat blijkt uit de verkenning van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) naar de mogelijkheden om deze hbo-opleidingen te starten in Dordrecht. De afgelopen maanden zijn tientallen partijen in het werkveld benaderd en actief betrokken bij het onderzoek. Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn. Een hbo in Dordrecht en de Drechtsteden is een economisch noodzakelijke versterking.

Het rapport is aangeboden aan Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzerziekenhuis, en Peter Heijkoop, wethouder Arbeidsmarkt in Dordrecht. Dit gebeurde in aanwezigheid van de zorgwerkgevers die mee hebben gedaan aan het onderzoek waaronder het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Yulius, ASVZ, RIVAS, De Hoop, Leger des Heils en werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. De komende periode zullen de werkgevers aangeven of zij mee willen doen in de vervolgstap. Dit betekent dat zij samen afspraken maken over o.a. de stageplaatsen en –begeleiding. Ook worden de onderwijskundige, personele, logistieke en financiële aspecten van de mogelijk te starten opleidingen in kaart gebracht en besproken.