okt 08 2018

In Beatrixziekenhuis aandacht voor zorg in laatste levensfase

GORINCHEM – In aanloop naar de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op 13 oktober vraagt het palliatief team van het Beatrixziekenhuis aandacht voor zorg in de laatste levensfase. Goede palliatieve zorg is belangrijk omdat het de kwaliteit van het leven verbetert, zowel in een ziekenhuis als thuis.

In het Beatrixziekenhuis begeleidt een palliatief team patiënten voor wie genezing niet meer mogelijk is. Het team bestaat uit drie artsen en vier verpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan volwassenen in de laatste levensfase. Het team wordt ingeschakeld door collega’s als zij signaleren dat een patiënt op hun afdeling palliatieve zorg nodig heeft.

Maar ook een patiënt zelf en hun naasten kunnen een beroep doen op het team. De artsen en verpleegkundigen geven advies over het verlichten van lichamelijke klachten. In een gesprek met de patiënt wordt besproken welke wensen en behoeften hij of zij heeft. Vaak hebben patiënten en hun naasten daar al wel over nagedacht, maar dat nog nooit uitgesproken.

Meer informatie over de palliatieve zorg in het Beatrixziekenhuis is te vinden op www.beatrixziekenhuis.nl of bel met Rivas Zorglijn 0900-8440