jan 09 2019

Jaap Smit: “Democratie vraagt inzet van ons allemaal”

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit pleit in zijn nieuwjaarstoespraak voor meer aandacht voor democratie en rechtsstaat. Hij stelt dat een goed functionerende democratie inzet vraagt van ‘ons allemaal’, overheid en samenleving. “Democratie is niet een gezelschapsspel dat aantrekkelijk gemaakt moet worden, wat mij doet denken aan het combo’tje in de kerk in de hoop daar jonge mensen mee te winnen. Dat werkt niet. Natuurlijk moeten wij nadenken over modernisering en onderhoud van ons democratisch proces, maar ten diepste gaat het om de vraag of we er allemaal in geloven en ons ervoor willen inzetten.”

In zijn nieuwjaarstoespraak roept hij daarom politici en bestuurders op hun verantwoordelijkheid te nemen.

De commissaris: “Durf zelf als politicus en als bestuurder met een goed verhaal naar buiten te gaan en mensen mee te nemen in de oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Speel niet op de man, speel op de bal en luister met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de inbreng van de ander om te ontdekken of zijn of haar voorstel de zaak nog beter zal helpen. En, laat bij ons denken en handelen niet automatisch het economische rendement de doorslag geven, maar veeleer het maatschappelijke rendement.”