Leger des Heils zoekt collectanten

H’VELD – G’DAM – Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Hardinxveld-Giessendam voor de jaarlijkse collecteweek van 23 tot en met 28 november. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.

In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. 

Zo zijn er digitale ‘koffie-uurtjes’ ontstaan. heeft het Leger des Heils door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding.

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Want samenleven doe je dus niet alleen. Meld je aan via www.legerdesheils.nl/collecte