Magazijnen in beslag genomen

GORINCHEM – De politie in Gorinchem heeft zondag op de verzamelbeurs in totaal 51
vuurwapenmagazijnen aangetroffen en in beslag genomen. De magazijnen werden zonder
patronen op de beurs te koop aangeboden door Belgische en Duitse handelaren.

In België en in Duitsland is het verhandelen van deze magazijnen met een vergunning toegestaan,
maar in Nederland mag dit onder geen enkele voorwaarde. Het werd de agenten duidelijk dat
de handelaren te goeder trouw waren, zodat een officiële waarschuwing voldeed.

De handelaren hebben de magazijnen vrijwillig aan de agenten afgestaan.
De politie heeft ze in beslag genomen en laat ze vernietigen.