Onderzoek om De Merwelanden blauwalg-vrij te houden

DORDRECHT – De gemeente Dordrecht gaat de mogelijkheden onderzoeken om zwemplas De Merwelanden vrij van blauwalg te houden. Dit jaar zijn er al meerdere negatieve zwemadviezen afgegeven vanwege blauwalg in de zwemplas.

De Dordtse gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de recreatieplas blauwalg-vrij te houden. Tevens moet er een kostenplaatje komen voor de verschillende mogelijkheden.De wens is er om vanaf 2020 de zwemplas in de Dordtse Biesbosch vrij van blauwalg te hebben en houden (Bron:078vandaag)