Opnieuw schonere lucht in Zuid-Holland

REGIO – De lucht in Zuid-Holland is voor het tiende jaar op rij schoner geworden. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2019. Overal in Zuid-Holland voldoet de luchtkwaliteit aan de wettelijke normen. Toch wil de provincie meer, en zet de komende jaren in op verdere verbetering.

aarlijks wordt er circa 3% minder fijnstof gemeten en 2% minder stikstofdioxide. Dat komt doordat wegverkeer schoner is geworden en er betere technieken zijn om de uitstoot van de industrie te beperken. Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, zet de provincie de eerder genoemde maatregelen door.