jul 13 2019

Laatste fase rotonde Thorbeckelaan

SLIEDRECHT – De aanleg van de rotonde Thorbeckelaan gaat de laatste fase in. De werkzaamheden worden een maand eerder dan gepland afgerond. De komende weken wordt de weg geasfalteerd en de werkzaamheden afgerond. Op zaterdag 20 juli wordt de tussenlaag aan de noordzijde van de rotonde geasfalteerd. Op de fietspaden wordt een rode en op …

Continue reading

jul 12 2019

Proefsleuven graven mogelijk verkeershinder !

SLIEDRECHT – Vanaf maandag 15 juli worden op verschillende plaatsen in de Vogelbuurt Noord en op de Thorbeckelaan proefsleuven gegraven. De proefsleuven worden gegraven in voorbereiding op de herinrichting van de wijk en de aanleg van het warmtenet. De werkzaamheden kunnen enige verkeershinder veroorzaken. Waar nodig worden verkeersmaatregelen vooraf aangekondigd met borden.

jul 12 2019

Bloemrijke bermen langs de Ouverture en de Kubus

SLIEDRECHT – De eerste resultaten van de dit jaar ingezaaide bloemenmengsels zijn zichtbaar langs de Ouverture (Baanhoek-West) en de Kubus (Noord-Oost Kwadrant). Om de biodiversiteit te vergroten zijn er wilde bloemenmengsels gezaaid. Op dit moment bloeien de eerste wilde bloemen en zijn er veel bijen en vlinders zichtbaar op deze bloemstroken. In de loop van …

Continue reading

jul 12 2019

Enquête Parallelweg en de wensen voor de Nijverwaard

SLIEDRECHT – De huidige Parallelweg is een belangrijke verkeersader voor het hele dorp Sliedrecht. Groot onderhoud aan de Parallelweg is nodig om de hoeveelheid verkeer nu en in de toekomst goed te kunnen verwerken. De gemeente wil graag van alle ondernemers uit de Nijverwaard, als dagelijks gebruikers van de Parallelweg, horen wat er speelt op …

Continue reading

jul 12 2019

Kunstproject op school en bezoek aan de Koperen Knop

H’VELD – G’DAM – Groepen van de Koningin Wilhelminaschool hebben de afgelopen tijd het project ‘Kunst in De Knop’ gedaan. Op school waren ze al weken aan het werk geweest met allerlei vormen van kunst. Een bezoek aan de Koperen Knop was een mooi sluitstuk. In een power point, getiteld ‘Wat is kunst’ kwam de …

Continue reading