aug 30 2016

Startsein tentoonstelling ‘waterveiligheid en waterbewustzijn’

REGIO – Studenten van het Wellantcollege Gorinchem hebben het plan van aanpak gepresenteerd voor de modulaire tentoonstelling. Hiermee willen zij jongeren tot 16 jaar bewust maken dat leven onder NAP-niveau heel goed mogelijk is, als het waterpeil en de dijken op hoogte worden gehouden. De tentoonstelling moet medio oktober gereed zijn, waarna er getoerd wordt …

Continue reading

aug 29 2016

Burgemeester Augustijn geeft startsein Whatsapp-groepen

H’VELD-G’DAM – Komende donderdag 1 september geeft Burgemeester Roel Augusteijn om 10.00 uur op het Raadhuisplein het startsein voor de Whatsapp-groepen van Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam.

aug 28 2016

Nieuwe locatie voor Taal Café en Financieel Café

SLIEDRECHT – Het Grand Café is een laagdrempelige plaats voor ontmoeting en advies en bestaat uit een Taal Café en een Financieel Café. Het Grand Café is verhuisd van De Reling naar de Buurthuiskamer aan de Havikstraat 5. Op 1 september 2016 kunt u tussen 19.00 uur – 20.30 uur zonder afspraak binnenlopen.

Continue reading

aug 28 2016

iPadcursus in Bibliotheek Sliedrecht

SLIEDRECHT – In september is er een iPadcursus , voor iedereen die meer wil weten over het werken met deze tablet. De cursus is geschikt voor beginners, maar ook voor wie al meer ervaring heeft met de iPad. Op dinsdag 13 september is er een introductieles, op 20 en 27 september vervolglessen. Alle lessen vinden …

Continue reading

aug 28 2016

Start conversatieles Engels

SLIEDRECHT – De conversatielessen Engels starten weer in september. Er wordt op diverse niveaus les gegeven. Voorafgaand aan het les seizoen wordt op woensdag 7 september om 9.00 uur eerst een ‘open les’ gehouden in gebouw De Reling aan de Industrieweg 13, waar iedere belangstellende welkom is.

Continue reading