apr 22 2016

Gemeente verwijdert 74 overbodige verkeersborden

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht gaat 74 overbodige verkeersborden langs de hoofdwegen verwijderen. Er worden ook 24 borden verplaatst en er komen 8 nieuwe borden bij. Dit heeft het college van B&W besloten na een onderzoek naar de verkeersborden in het dorp.

Continue reading

apr 19 2016

‘Provincie moet bloedonderzoek vergoeden’

REGIO – Veel (voormalige) omwonenden van de fabriek DuPont/Chemours maken zich, naar aanleiding van de emissie van PFOA, zorgen over hun gezondheid en laten op eigen kosten bloedonderzoek doen. Tijdens een interpellatiedebat (woensdag 20 april) zal de PvdA Zuid-Holland Gedeputeerde Staten verzoeken de daarmee gemoeide kosten te vergoeden.

Continue reading

apr 19 2016

Tijdelijke stop starterslening

SLIEDRECHT – Er kan tijdelijk geen beroep worden op het startersfonds van de Gemeente Sliedrecht. Er zijn de laatste tijd meer aanvragen geweest, waardoor dit fonds vrijwel leeg is. Zodra het fonds weer is aangevuld, kan er weer gebruik gemaakt worden van de startersleningen.

Continue reading

apr 19 2016

College van B&W stelt welstandsvrij bouwen voor

H’VELD-G’DAM – Het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam wil welstandsvrij bouwen invoeren in heel de gemeente. Daarnaast stelt het college een excessenregeling voor. B&W legt dit voorstel op donderdag 16 juni voor aan de gemeenteraad. “We hebben goede ervaring met welstandsvrij bouwen in woonwijk Morgenslag”, aldus wethouder Benhard van Houwelingen (T@B).

Continue reading

apr 19 2016

MM Design organiseert Woonevent Hardinxveld

H’VELD-G’DAM – MM Design organiseert, op initiatief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, op zaterdag 21 mei het Woonevent Hardinxveld. Rabobank Merwestroom sponsort het event. “De bedoeling is dat bewoners zich kunnen oriënteren op het gebied van wonen in onze gemeente”, aldus wethouder Benhard van Houwelingen (T@B).

Continue reading