Petitie tegen afschot smient meer dan 1.600 keer ondertekend

DEN HAAG – De petitie van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) waarmee de provincie Zuid-Holland wordt opgeroepen om de smient beter te beschermen is binnen enekele dagen al meer dan 1.600 ondertekend. De smient is een eendensoort die in ons land overwintert en de provincie wil afschot van de vogels toestaan om landbouw schade tegen te gaan.

De afgelopen jaren hebben heeft de NMZH samen met vele lokale natuurorganisaties en Vogelbescherming Nederland het afschot steeds weten tegen te gaan door middel van gewonnen juridische procedures.

Sinds de eeuwwisseling is de smientenpopulatie flink achteruit gegaan en niet meer gezond. Afschot kan een risico voor de ontwikkeling van de smientenpopulatie betekenen. Dit was voor de rechter eind vorig jaar dan ook reden om het besluit waarmee de provincie Zuid-Holland toestemming had gegeven voor afschot te vernietigen. De Provincie wil het afschot van smienten toestaan omdat dit zou helpen om landbouwschade tegen te gaan

De NMZH wil de provincie nu oproepen om definitief van het afschot af te zien omdat hier later dit jaar een besluit over kan worden genomen. De petitie kan ondertekend worden op www.milieufederatie.nl