Programma Gewoontegetrouw genomineerd

Rivas, Waerthove

Rivas, Waerthove

REGIO – Het programma Gewoontegetrouw van Rivas Zorggroep
is genomineerd voor de Spirit of Planetree Award. Van de 45 landelijk
ingestuurde initiatieven zijn veertien goede voorbeelden van mensgerichte zorg genomineerd. De inzendingen zijn beoordeeld op positieve effecten en impact op cliënten, medewerkers en organisatie. Ook werd gekeken naar vernieuwing, overdraagbaarheid, actualiteit en duurzaamheid. De Zorggroep beoogt met het programma Gewoontegetrouw nog meer ruimte te maken voor en rekening te houden met gewoontes en normen en waarden van cliënten. Nu zijn nog te vaak de wet- en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden leidend in de zorg en het dagelijks leven van de bewoners van
de verpleeghuizen. Om Gewoontegetrouw tot een succes maken
speelt samenwerking tussen cliënten, familie en professionals
een belangrijke rol.

Gewoontegetrouw wordt nu toegepast in drie woonlocaties. Het gaat
om verpleeghuizen De Alblashof in Alblasserdam en Judith Leysterhof
in Hardinxveld-Giessendam en om de woongroepen Dalempoort
in verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem. Medewerkers doen samen
met bewoners en hun familie en naasten ervaringen op, waarmee samen
de zorg verder verbeterd kan worden. Daarna wordt deze werkwijze verder
toegepast in de andere verpleeghuizen van Rivas.

Tijdens de landelijke Planetree Conferentie worden drie Spirit of Planetree
Awards uitgereikt. Er zijn zeven inzendingen genomineerd voor de Project
Award en ook nog eens zeven initiatieven voor de Innovatie Award.
Daarnaast zijn er ook mensen genomineerd voor de Persoons Award.

Zorg wordt geboden volgens de principes van Planetree. Het is de basis
voor het denken en handelen van alle medewerkers. Met Planetree wordt
continu gewerkt aan verbetering van de zorg en het welzijn van de cliënten.
De medewerkers laten zich daarbij iedere dag opnieuw inspireren door
wat cliënten nodig hebben en wensen. Planetree stelt de medewerkers
in staat om met mensgerichte zorg bij die wensen en behoeften aansluiting
te houden. Zo wordt niet alleen gekeken naar ziekte en genezing van
de ziekte. De medewerkers hebben scherp oog en aandacht voor de mens
achter de cliënt.Meer informatie over Planetree is te vinden op www.rivas.nl