Pubiciteit Stichting verantwoord varen heeft nu al effect

REGIO – Na het verschijnen van een aantal artikelen op de websites van Het Kontakt, Het Kompas, MerweRTV en Alblasserdams Nieuws, op een vrijwel complete pagina in AD-De Dordtenaar, een radio interview voor Radio Rijnmond en een zich 12 uur lang herhalende nieuwsflits voor TV Rijnmond constateert de Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas i.o. dat het aantal te snel varende vaartuigen op Graafstroom, De Alblas en het Nieuwe Waterschap is teruggelopen van ca. 60% naar ca. 40%.

Goed nieuws en een positieve ontwikkeling. Maar…. 40% is nog altijd veel te hoog: Er wordt nog altijd schade aan de oevers toegebracht, nesten van watervogels worden vernietigd en zwemmers, spelende kinderen en suppers lopen gevaar.

Het is echter niet alleen snel varende vaartuigen die schade kunnen veroorzaken, niet goed verdeelde inzittenden of bepaalde vaartuigconstructies kunnen ook bij lagere snelheden hoge “hekgolven” veroorzaken. Dit kan vermeden worden door regelmatig achterom te kijken en zo nodig de snelheid aan te passen. Een goede maat is dat achter het vaartuig de rietkragen rustig blijven.

Een compliment gaat uit naar de bootverhuurders die na overleg een aantal door de stichting voorgestelde wijzigingen in hun vaarinstructies hebben opgenomen, o.a. benadrukking van vaarsnelheid, verbod in het donker te varen en het dringende advies de gratis app Speedometer te gebruiken om de GPS snelheid te meten.

De meerderheid van bestuurders van vaartuigen hebben oog voor de natuur en genieten volop van onze mooie omgeving tijdens hun vaartocht. Uitzonderingen vormen vooral jeugdige bestuurders en ook sommige huurvaartuigen die zich niet aan de instructies houden die in elk vaartuig aanwezig zijn.

Het waterschap heeft aan de stichting middelen toegezegd om via borden of spandoeken deze bestuurders opmerkzaam te maken op de regels en hun gedrag. De stichting hoopt deze actie op korte termijn door te voeren.

Bij de stichting hebben zich nu al tientallen sympathisanten uit Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Papendrecht en Alblasserdam gemeld die, als ze dit willen in een groeps WhatsApps worden ondergebracht. Sympathisanten worden via dit medium en via de email regelmatig op de hoogte gebracht van de acties van de stichting.

Ondersteun ook jij de doelen van de Stichting, geef je dan op als sympathisant.

Ook zoekt de stichting nog naar bestuursleden uit andere gemeenten dan Oud-Alblas. Op die manier kun jij ook een actieve bijdrage leveren aan een veilige, mooie omgeving.

Maar de stichting is geen handhaver: Meldingen van onverantwoord varen moeten in eerste instantie direct bij het meldpunt van Waterschap Rivierenland via e-mail worden gedaan: Meldpunt-handhaving@wsrl.nl . Tijdens kantooruren kan ook telefonisch gemeld worden via: 0344-649 410. Deze instantie is de eerst verantwoordelijke voor de handhaving.