SGP wil snel(le) aansluiting Waterbus

H’GELD-G’DAM – De SGP-fractie in Hardinxveld-Giessendam is voorstander van het snel aansluiten van de gemeente op de Waterbus. De fractie heeft een uitnodiging gedaan richting de directie van de Waterbus en heeft het college en de regionale portefeuillehouder gevraagd hierin mee te denken.

De SGP denkt dat er mogelijkheden zijn om een locatie hiervoor op korte termijn geschikt te maken. Hiervoor zijn potentiele locaties in beeld gebracht waarbij is gekeken naar vergelijkbare oeverlocaties in de regio Drechtsteden.