Sliedrechtse college B&W presenteert begroting 2021

SLIEDRECHT – Vrijdag 16 oktober 2020 – Vandaag heeft het college van de gemeente Sliedrecht de begroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarmee wordt de volgende stap gezet in de uitvoering van de kadernota die afgelopen september door de gemeenteraad is vastgesteld. Op 3 november zal de raad zich een oordeel vormen over de begroting en 10 november neemt de raad een besluit over de begroting.

Deze begroting maakt concreet wat de gemeente in 2021 gaat doen.

Het College is blij dat er voor 2021 geen ingrijpende bezuinigingen nodig zijn. Zo zal de OZB in Sliedrecht niet extra stijgen. Investeringen in de wijken, in veiligheid en in de inclusieve samenleving gaan door en er worden voorbereidende stappen gezet in de verdere groei en ontwikkeling van de gemeente.

Voor 2021 kunnen we een solide begroting presenteren die weliswaar voor dit jaar niet sluitend is maar dat uiteindelijk in 2024 wel zal zijn. Tegelijk veroorzaakt COVID19 ook onzekerheden die mogelijk van invloed zullen zijn op de gemeentelijke financiën.