Spreekuur Bureau Sociaal Raadslieden weer van start

SLIEDRECHT – Het Bureau Sociaal Raadslieden geeft informatie en advies over wetten en regels. Ook kunnen mensen worden ondersteund bij het aanvragen van voorzieningen, of het schrijven van een brief. Het Bureau Sociaal Raadslieden kijkt welke regel van toepassing is of geeft advies en helpt bij het zoeken naar de beste oplossing.

In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus werd de afgelopen tijd telefonische en/of digitale ondersteuning aangeboden.

Met in achtneming van de Corona-maatregelen wordt nu echter ook weer gestart met de spreekuren in Het Bonkelaarhuis. Wanneer een persoonlijk gesprek wenselijk is, kan ook daarvoor weer een afspraak worden gemaakt. Elke dinsdagmorgen en donderdagmorgen is er een spreekuur op afspraak in Het Bonkelaarhuis.

Voor het maken van een afspraak kan worden gebeld naar Het Bonkelaarhuis tel: 0184-420539. U krijgt dan óf een afspraak voor een telefonisch consult, óf een afspraak voor een persoonlijk gesprek in Het Bonkelaarhuis.