Subsidie voor Project Green Engine Technology

REGIO – Het Regionaal Investerings Fonds heeft bekend gemaakt dat de publiek private samenwerking Green Engine Technology (PPS GET) de komende vier jaar kan rekenen op ruim 7 ton euro aan subsidiegelden vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Penvoerder ROC Da Vinci College van het PPS GET is zeer content met deze steun en ziet samen met de partners vol vertrouwen de uitwerking en concretisering van de ambitieuze plannen tegemoet.