Transitievisie Warmte 2021 online bewonersavond

H’VELD – G’DAM – Maandagavond 9 november hebben we in Hardinxveld-Giessendam onze eerste online bewonersavond gehad over de Transitievisie Warmte 2021. In welke buurt beginnen we met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen? Wat zijn de alternatieven per wijk en hoe pakken we het aan? Dat staat in de Transitievisie Warmte 2021 die elke gemeente in 2021 moet hebben.

Deze visie maken maakt de gemeente samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarom is de gemeente gestart met online bewonersavonden.

Tot 21 november houden we een online enquête via het participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/hg om op te halen wat u belangrijk vindt bij de overstap naar aardgasvrij. Doet u mee?

Welke duurzame energiebronnen kunnen we benutten? Hoeveel duurzame energie wekken we in 2030 op? Dat staat beschreven in de concept-Regionale Energiestrategie (RES). “De komende maanden werken we samen met andere gemeenten toe naar een definitieve versie,
die op 1 juli 2021 klaar moet zijn.

In deze fase spelen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol”, aldus Jan Nederveen. Wat gaat de uitvoering van de RES voor u betekenen? We vragen iedereen om mee te denken aan de uitwerking van de eerste beelden. Daarvoor zetten we een intensief participatieprogramma op, waaraan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op allerlei manieren kunnen deelnemen.

Lees hier het concept-Regionale Energiestrategie www.drechtstedenenergie.nl/res