Uitkomsten onderzoek zwembad De Duikelaar

H’VELD – G’DAM – Net voor de zomervakantie heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften rondom de invulling van het terrein van zwembad De Duikelaar. Er hebben veel inwoners gehoor gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen.

Resultaten in de gemeenteraad

De resultaten en de belangrijkste conclusies zijn inmiddels in een rapport gezet door het OCD. Op donderdag 24 september geeft het OCD een presentatie over dit rapport aan de gemeenteraad. Het doel van de presentatie is het informeren van de gemeenteraad over de conclusies. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 september worden nog geen besluiten genomen over het zwembad. Dit volgt in een later stadium.

 

Nota van uitganspunten

Vanuit de conclusies wordt in samenspraak met de initiatiefnemers voor de herontwikkeling van het buitenterrein van het zwembad een Nota van Uitgangspunten gemaakt. Dit betekent dat er gekeken wordt wat de wensen van inwoners zijn en of de wensen ook gerealiseerd kunnen worden. Dit hangt af van verschillende punten, zoals de beschikbare ruimte en financiële haalbaarheid. De Nota van Uitgangspunten wordt vervolgens voorgelegd aan het college.