Uitkomsten onderzoek zwembad De Duikelaar

H’VELD – G’DAM – Net voor de zomervakantie heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften rondom de invulling van het terrein van zwembad De Duikelaar. Er hebben veel inwoners gehoor gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen.

De resultaten en de belangrijkste conclusies zijn inmiddels in een rapport gezet door het OCD. Op donderdag 24 september geeft het OCD een presentatie over dit rapport aan de gemeenteraad. Het doel van de presentatie is het informeren van de gemeenteraad over de conclusies. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 september worden nog geen besluiten genomen over het zwembad. Dit volgt in een later stadium.