Vertraging opruimwerkzaamheden Watertorenterrein

SLIEDRECHT – De opruimwerkzaamheden na de brand op het Watertorenterrein hebben vertraging opgelopen. Bij het onderzoek van nutsbedrijf Stedin naar oude stroompunten onder het puin is op asbest gestuit. De asbest is op een aantal locaties gevonden.

Door de aanhoudende regen van de afgelopen week is het nat en niet verder verspreid. Daarom vormt het geen gezondheidsgevaar voor omliggende woningen. Wel wordt nu een protocol opgestart om de asbest te verwijderen.

De sloop van het gedeelte waar asbest is gevonden is direct stilgelegd en er is een speciaal protocol in werking getreden om dit te verwijderen. De andere plekken waar asbest is gevonden zijn met lint afgezet. Door een gecertificeerd bedrijf zal controle worden uitgevoerd, gerapporteerd en een saneringsplan worden gemaakt. Pas als deze door het bevoegd gezag is beoordeeld en goedgevonden, kan sanering van de asbest plaatsvinden. 

Na de saneringswerkzaamheden worden de locaties onderzocht door een technisch laboratorium. Als die weer schoon zijn worden deze weer vrijgeven. (Bron: website gemeente Sliedrecht)