Volgende stap Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

REGIO – Wie dat wil kan vanaf vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 reageren op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ voor de Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Hierin staat welke alternatieven en milieuaspecten worden onderzocht. Ook wordt de aanpak van het vervolgonderzoek beschreven.

Met de Verkenning kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar oplossingen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de A15.

In november worden twee online bijeenkomsten georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen hierin vragen stellen over de Verkenning. Tijdens de bijeenkomst op 2 november 2020 wordt een korte presentatie gegeven waarna vragen gesteld kunnen worden.

Op 10 november 2020 is er een digitaal vragenuur zonder presentatie vooraf. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een link op de projectwebsite www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.