Vragen of onderzoek naar kanker

SLIEDRECHT – In 2016 kwam uit een onderzoek van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid naar voren dat in het gebied rond Chemours/DuPont niet meer gevallen van kanker werden geconstateerd dan op basis van landelijke cijfers verwacht werd.

Bij verschillende mensen leeft echter het gevoel dat wel sprake is van procentueel meer gevallen van kanker in Sliedrecht. Mede om die reden heeft de SGP-ChristenUnie maandag vragen gesteld via het college, in de hoop daarover meer duidelijkheid te krijgen.

Er is gevraagd in hoeverre de ontwikkelingen over het aantal kankergevallen actief worden bijgehouden. Ook wordt gevraagd of er, nadat het genoemde onderzoek is uitgevoerd, meer informatie bekend is geworden en of er op basis daarvan aanleiding is om nieuw onderzoek uit te voeren. Tot slot is gevraagd of het onderzoek van destijds volledig is geweest of dat er inmiddels bijvoorbeeld andere vormen van kanker bekend zijn, die ook onderzocht zouden moeten worden.

Als de antwoorden op de gestelde vragen bekend zijn, zal de fractie SGP-ChristenUnie deze uiteraard naar buiten brengen en daarbij aangeven hoe zij hier tegenaankijkt.