Wijnactie Soroptimisten succes

REGIO – Soroptimistclub Merwekring heeft in december 2020 voor de 4e keer een succesvolle wijnac-tie gehouden, in samenwerking met Wijnhandel van Ouwerkerk in Arkel. De actie heeft het mooie bedrag van € 4.500 opgeleverd, dat bestemd is voor het door Leger des Heils Rijn-mond-Zuidwest gesteunde project ‘Voorziening Tijdelijk Wonen’ in Gorinchem.

Het project ‘Voorziening Tijdelijk Wonen’ van het Leger des Heils is onder andere bedoeld om vrouwen die door omstandigheden ineens hun woning moeten verlaten van een andere woning te voorzien.