Woord en muziek 2020

Woord en Muziek voor jou is de titel van hetzelfde programma, maar nu gericht op jongeren. Opwekking en gospelmuziek vormen ‘the sound’ van het programma waarin de boodschap van het Evangelie centraal staat. In onderstaand schema kunnen u en jij bekijken welke kerk aan de beurt is:

Januari

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
02 Geref.Vrijgem.Sliedrecht
05 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 05 Gemeente Rehoboth 09 Herv.Gem.H’veld-G’dam
12 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 12 Jongerenprogramma 16 Gemeente Rehoboth
19 Goed Nieuws voor u (herh.) 19 Jongerenprogramma 23 Ned.Geref.Kerk Sliedrecht
26 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) 26 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 30 Geref.Vrijgem.Sliedrecht

Februari

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
02 Gemeente Rehoboth 02 Jongerenprogramma 06 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN)
09 Goed Nieuws voor u (herh.) 09 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 13 Gemeente Rehoboth
16 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 16 Jongerenprogramma 20 Ned.Geref.Kerk Sliedrecht
23 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 23 Jongerenprogramma 27 Herv.Gem.H’veld-G’dam

Maart

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
01 Goed Nieuws voor u (herh.) 01 Gemeente Rehoboth 05 Geref.Vrijgem.Sliedrecht
08 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) 08 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 12 Ned.Geref.Kerk Sliedrecht
15 Gemeente Rehoboth 15 Jongerenprogramma 19 Herv.Gem.H’veld-G’dam
22 Goed Nieuws voor u (herh.) 22 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 26 OPEN DEUR
29 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 29 Jongerenprogramma

April

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
02 Gemeente Rehoboth
05 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 05 Jongerenprogramma 09 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN)
12 Goed Nieuws voor u (herh.) 12 Gemeente Rehoboth 16 Ned.Geref.Kerk Sliedrecht
19 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) 19 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 23 Herv.Gem.H’veld-G’dam
26 Gemeente Rehoboth 26 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 30 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN)

Mei

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
03 Goed Nieuws voor u (herh.) 03 Jongerenprogramma 07 Gemeente Rehoboth
10 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 10 Jongerenprogramma 14 Herv.Gem.H’veld-G’dam
17 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 17 Gemeente Rehoboth 21 Ned.Geref.Kerk Sliedrecht
24 Goed Nieuws voor u (herh.) 24 Jongerenprogramma 28 Geref.Vrijgem.Sliedrecht
31 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) 31 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN)

Juni

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
04 Herv.Gem.H’veld-G’dam
07 Gemeente Rehoboth 07 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 11 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN)
14 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 14 Jongerenprogramma 18 Gemeente Rehoboth
21 Goed Nieuws voor u (herh.) 21 Jongerenprogramma 25 OPEN DEUR
28 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 28 Gemeente Rehoboth