Woord en muziek 2021

Opwekking en gospelmuziek vormen ‘the sound’ van het programma waarin de boodschap van het Evangelie centraal staat. In onderstaand schema kunnen u en jij bekijken welke kerk aan de beurt is:

Januari

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
03 Goed Nieuws voor u (herh.) 03 Jongerenprogramma 07 Gemeente Rehoboth
10 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 10 Jongerenprogramma 14 Ned.Geref.Sliedrecht
17 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 17 Gemeente Rehoboth 21 Geref.Vrijgem.Sliedrecht
24 Goed Nieuws voor u (herh.) 24 Jongerenprogramma 28 Herv.Gem.H’veld-G’dam
31 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) 31 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN)    

Februari

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
        04 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN)
07 Gemeente Rehoboth 07 Jongerenprogramma 11 Ned.Geref.Sliedrecht
14 Goed Nieuws voor u (herh.) 14 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 18 Gemeente Rehoboth
21 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 21 Jongerenprogramma 25 Geref.Vrijgem.Sliedrecht
28 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 28 Gemeente Rehoboth    

Maart

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
        04 Herv.Gem.H’veld-G’dam
07 Goed Nieuws voor u (herh.) 07 Jongerenprogramma 11 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN)
14 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) 14 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 18 Gemeente Rehoboth
21 Gemeente Rehoboth 21 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 25 Open Deur
28 Goed Nieuws voor u (herh.) 28 Jongerenprogramma    

April

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
        01 Ned.Geref.Sliedrecht
04 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 04 Jongerenprogramma 08 Geref.Vrijgem.Sliedrecht
11 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 11 Gemeente Rehoboth 15 Herv.Gem.H’veld-G’dam
18 Goed Nieuws voor u (herh.) 18 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 22 Gemeente Rehoboth
25 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) 25 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 29 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN)

Mei

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
02 Gemeente Rehoboth 02 Jongerenprogramma 06 Ned.Geref.Sliedrecht
09 Goed Nieuws voor u (herh.) 09 Jongerenprogramma 13 Geref.Vrijgem.Sliedrecht
16 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 16 Gemeente Rehoboth 20 Herv.Gem.H’veld-G’dam
23 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 23 Jongerenprogramma 27 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN)
30 Goed Nieuws voor u (herh.) 30 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN)    

Juni

ZO 11:00-12:00 uur ZO 17:00-18:00 uur DO 21:00-22:00 uur
        03 Gemeente Rehoboth
06 Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) 06 Gemeente Rehoboth 10 Ned.Geref.Sliedrecht
13 Gemeente Rehoboth 13 Geref.Vrijgem.Sliedrecht 17 Geref.Vrijgem.Sliedrecht
20 Goed Nieuws voor u (herh.) 20 Jongerenprogramma 24 Open Deur
27 Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) 27 Jongerenprogramma    
           

Opmerkingen

2 april Goede Vrijdag   *19:00 tot 21:00 uur
4 april 1e Paasdag
9 mei Moederdag
23 mei 1e Pinksterdag
20 juni Vaderdag