nov 08 2018

Zuid-Holland Zuid luiden de noodklok om tekorten jeugdhulp

De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid luiden bij het Rijk de noodklok over de toenemende kosten en de ontoereikende rijksbijdragen voor jeugdhulp. Vanwege de toegenomen vraag naar jeugdhulp hebben de gemeenten vanaf 2015 tot nu toe al 17,5 miljoen euro extra geïnvesteerd. Alleen al in 2018 wordt er 11,6 miljoen euro meer geïnvesteerd. In een brandbrief aan minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) doen de gemeenten een dringende oproep te komen met maatregelen die de nijpende financiële tekorten in de regio Zuid-Holland Zuid verlichten.
“De grens is voor ons inmiddels ruim overschreden”, stelt Jolanda de Witte, regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ. ” De vraag naar jeugdhulp neemt toe.